Președinte CȘE-  REDAI DAVID (clasa a X-a T)

Vicepreședinte CȘE- SZEP KARLA (clasa a XI-a O), ANDREICA SARA (clasa a X-a T)

Secretar- OROSAN GEORGIANA (clasa a X-a T)

Reprezentanțul elevilor în CEAC- REDAI DAVID (clasa a X-a T)

Reprezentanțul elevilor în Comisia de  revizuire a ROI/ ROFUIP – ANDREICA SARA (clasa a X-a T)

Reprezentantul elevilor în Comisia de Prevenire și Eliminare a Violenței, a Faptelor de Corupție și Discriminării în Mediul Școlar și Promovarea Interculturalității- SÂRBU REBECA (clasa a IX-a H)

Reprezentanții elevilor în Grupul Anti-bullying- CHINAN CĂTĂLIN (clasa a X-a H), ROMAN CĂTĂLIN (clasa a XI-a H)

Profesor coordonator al CȘE: RUSU MIHAELA CARMEN

Nr. Crt.ClasaNume, prenume elev
1.a IX-a T1BĂBĂNAȘ EMANUELA, SANTA ALECSANDRU
2.a IX-a T2SALCUȚAN ANASTASIA, POP IASMINA
3.a IX-a HSÂRBU REBECA, NAGHI RAMIRA
4.a IX-a ORĂFĂILĂ PAUL, BOGDAN DENIS
5.a X-a TCIURA MARIA, OROSAN GEORGIANA
6.a X-a HCHINAN CĂTĂLIN, PRODAN REBECA
7.a X-a OAȘTILEAN DANIELA, DAVID ANDREEA
8.a XI-a TMARC MIRUNA, BĂGĂCEAN ANDREI
9.a XI-a HROMAN CĂTĂLIN, POPESCU EMANUEL
10.a XI-a OSZEP KARLA, MAZILU LIVIA
11.a XII-a TURSUȚ ARIANA
12.a XII-a HCRIȘAN ILINCA
13.a XII-a OBALINT EMANUELA
14.a IX-a PONAGY ERIKA, CRIȘAN GABRIELA
15.a IX-a PHȘTEF DAIANA, HORVAT CRISTINA
16.a X-a POPOP PAULA, SÎNCRĂIAN MIRELA
17.a X-a PHZĂRNESCU GABRIELA
18.a XI-a PSABĂU ANA, ALBERT MELINDA