Şcoala a luat fiinţă  în anul şcolar 1946 – 1947 ca şcoală de stat, cu denumirea de “Şcoala medie tehnică de pielărie”,  având sediul in Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 12 – 14.   Şcoala a pregătit tehnicieni prin şcoala medie tehnică în specializarea confecţiilor din piele  și muncitori calificaţi în meseriile de confecţioner încălţăminte și tăbăcari.

Din anul şcolar 1955 – 1957 şcoala a funcţionat sub denumirea de “Şcoala profesională de pielărie și ceramică, perioadă în care a pregătit, în plus faţă de perioada anterioară, tehnicieni și muncitori calificaţi în specializări și  meserii din domeniul ceramicii fine.

În anul şcolar 1957 – 1958 s-a schimbat din nou denumirea în “Centrul şcolar profesional şi tehnic  de maiştri pentru industria bunurilor de consum”, nume ce s-a păstrat până în anul şcolar 1960 – 1961, perioadă în care s-a adăugat ca formă de pregătire şcoala de maiştri, iar ca specializări şi calificări – tehnicieni şi muncitori calificaţi în domeniul  textile (confecţioner îmbrăcăminte, tricoter, confecţioner articole din tricotaje), tehnicieni și muncitori în domeniul mecanic (lăcătuş mecanic de întreţinere şi prelucrători mecanici prin aşchiere).

Din anul şcolar 1962 – 1963 au avut loc modificări ale denumirii unităţii de învățământ, după cum urmează :

– între anii şcolari 1962 / 1963 – 1979 / 1980  – “Centrul Şcolar al Ministerului Industriei Uşoare”;

–  între anii şcolari 1980 / 1981 – 1989 / 1990  –  “ Liceul Industrial Clujana”;

–  între anii  şcolari 1990 / 1991 – 2006/ 2007  “Grup Școlar de Industrie Uşoară”;

Altă modificare importantă ce a avut loc în viaţa şcolii a constat în schimbarea imobilului în care a funcţionat, în sensul că, din anul şcolar 1975 / 1976,  funcţionează în imobilul de pe str. TABEREI  nr. 3, imobil nou construit din fondurile Ministerului Industriei Ușoare. Acest imobil s-a dezvoltat în anii şcolari 1981/1982 – 1983/ 1984 cu un nou corp de clădire și cu un cămin și a fost  dotat cu o bogată bază didactico – materială, care s-a dezvoltat permanent și care este într-o continuă dezvoltare și modernizare și în prezent.

La dezvoltarea bazei materiale a şcolii noastre a contribuit şi faptul că unitatea de învăţământ a fost unitate pilot în cadrul Programului  EU  PHARE – VET  RO  9405. Prin acest program  şcoala a fost dotată cu maşini, utilaje si instalaţii din domeniul industriei uşoare, precum şi cu calculatoare, aparatură și birotică.

Începand cu anul scolar 2006-2007 denumirea școlii devine Colegiul Tehnic “Napoca”, odată cu autorizarea pe domeniul Turism și alimentație, domeniu cerut pe piața muncii și foarte atractiv pentru elevi, devenit în timp principalul domeniu în care școala pregătește atât la nivel liceal, profesional, cât și postliceal.

De la 1 septembrie 2019, școala și-a schimbat denumirea în Colegiul de Servicii în Turism „Napoca”, denumire care corespunde realității actuale a școlii privind domeniul pregătirii de bază, respectiv cel al serviciilor în turism. Derularea acestor proiecte Erasmus+ și valorile europene dezvoltate de școală au contribuit la obținerea, în anul 2018, a certificatului de Școală Europeană, acordat de Ministerul Educației Naționale, în urma unei competiții la care au participat foarte multe școli din țară care derulează proiecte europene.