COMISII – an şcolar 2017 – 2018

I. COMISII CU CARACTER PERMANENT

1. COMISIA PENTRU CURRICULUM
Varga Camelia Mariana– director adjunct – responsabil
Mărincuș Cristina Mărioara – secretar
Opriş Nicoleta Doina – membru
Mărginean Oana Luminiţa – membru
Moricz Judith – membru
Cighi Iliana Doina – membru
Marţiş Camelia – membru
Souca Ana-Maria – membru
Pop Dana Cristina – membru

2. COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII
Prof. Velicea Nicoleta – responsabil
Prof. Marţiş Camelia – secretar
Prof. Iakobinyi-Pich Dorina Ana – membru
D-na Leş Mariana – membru
Dl. Oniga Gabriel Mihai – membru
D-na Costantea Onisie ( XI T1) – membru
D-ra Beşleagă Mihaela ( XI T2) – membru

3. COMISIA PENTRU PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ
Prof. Bobiş Dorina – responsabil formare continuă
Prof. Iakobinyi-Pich Dorina Ana – secretar
Ing. Bîrsan Delia Aurora – membru

4. COMISIA DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ
Dl. Gaspar Martin– lucrator desemnat SSM – responsabil
Dr. Loloş Rodica –reprezentant serviciul medical – membru
Prof. Mărginean Oana Luminiţa – membru
Prof. Brăilă Rada– reprezentant salariaţi – membru
Prof. Nechita Nadia– reprezentant salariaţi – membru
M.I. Hanc Letiţia – membru
D-na Vaida Ioana – membru
D-na Merca Livia Mariana – membru
Hudrea Ioan – membru

5. COMISIA PENTRU CONTROLUL MANAGERIAL INTERN
Varga Camelia Mariana– director adjunct – preşedinte
Velicea Nicoleta – secretar
Căldare Ana – membru
Bîrsan Delia Aurora – membru
Pojar Lucia Mariana – membru
Dl. Gaspar Martin – membru

6. COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A FAPTELOR
DE CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI PROMOVAREA
INTERCULTURALITĂŢII
Varga Camelia Mariana– director adjunct – responsabil
Rusu Mihaela Carmen – secretar
Şofron Paul Chirilă – membru
Sîrboiu Gheorghe – membru
Mărginean Oana Luminiţa – membru
Paraschiv Eugenia – membru
Marian Camelia – membru
Crăciun Maria Cristina – membru
Suruceanu Loredana – membru

7. COMISIA PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE
Ancău Valentina Aurora – responsabil comisie
Pojar Lucia Mariana – membru
Opriș Nicoleta – membru
Crăciun Cristina – membru
Dârgău Mihaela Violeta – membru
Moricz Judith – membru
Prof. Pop Dana Cristina – membru
Prof. Negrea Iuliana – membru
Dl. Achimescu Valerian – membru
Marian Camelia – membru
Suruceanu Loredana – membru

I. II.COMISII CU CARACTER TEMPORAR

1. COMISIA DE ACHIZIŢII PUBLICE
Prof. Pojar Lucia Mariana – responsabil
Dl. Achimescu Valerian – secretar
Dl. Hudrea Ioan – membru
COMISIA DE RECEPȚIE A ACHIZIŢIILOR PUBLICE
Prof. Dârgău Mihaela Violeta – responsabil
Dl. Gaspar Martin – secretar
Vaida Ramona Ioana – membru

2 COMISIA DE ÎNTOCMIRE A ORARULUI ŞI ASIGURAREA SERVICIULUI PE
ŞCOALA
Achimescu Valerian – responsabil
Moricz Judith – membru
Negrea Iuliana – membru
Iakobinyi-Pich Dorina Ana – membru
Marian Camelia –membru

3. COMISIA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR ŞCOLARE ŞI A ACTELOR DE
STUDII
Prof. Marc Marinela– director – responsabil
Ing. Bîrsan Delia Aurora – secretar
D-na Galoş Rodica Felicia – membru
Prof. Marţiş Camelia – membru

4. COMISIA COMISIA PENTRU FRECVENŢĂ, COMBATEREA ABSENTEISMULUI
ŞI A ABANDONULUI ŞCOLAR
Cighi Iliana Doina – responsabil
Iakobinyi-Pich Dorina Ana – secretar
Rusu Mihaela – membru
Toţi diriginţii – membrii

5. COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR ŞCOLARE
Marc Marinela – director – preşedinte
Bîrsan Delia Aurora – secretar
Achimescu Valerian – membru
Şofron Paul Chirilă – membru
Pojar Lucia Mariana – membru
Nechita Nadia – membru
Dârgău Mihaela Violeta – membru
Bobiş Dorina – membru
Souca Ana Maria – membru
Marțiș Camelia – membru
Pop Dana Cristina – membru

6. COMISIA DE GESTIONARE A SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT AL
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN ROMÂNIA-SIIIR
Dl. Achimescu Valerian – responsabil
Dl. Hudrea Ioan – membru
Ing. Bîrsan Delia Aurora – membru