Elevii de la Colegiul Tehnic Napoca  învață alături de parteneri europeni să elimine prejudecățile și stereotipurile din viața lor!

Colegiul Tehnic Napoca este beneficiarul unui nou Proiect Erasmus+  TAKE OUT STEREOTYPING OUT OF YOUR LIFE”, având ca parteneri  școli din Lituania, Turcia, Italia, Slovenia.

Stereotipurile fac parte din mostenirea noastră culturală, ele se transmit în timp la fel ca și normele sociale, obiceiurile și reprezintă o idee fixă pe care oamenii o au despre cum este cineva sau ceva, în special despre ceva greşit.

Scopul proiectului este ca elevii să poată conştientiza propriile stereotipuri şi prejudecăţi pentru a le depăşi în viitor în relația cu ei și cu cei cu care interacționează, pentru a căpăta încredere în forțele proprii și a elimina sentimentul inferiorității în raport cu ceilalți.

O primă reuniune de proiect a avut loc în luna noiembrie în Lituania, unde s-au stabilit responsabilitățile fiecărei școli partenere, calendarul activităților, proceduri privind deplasarea elevilor și a cadrelor didactice la reuniunile transnaționale.

Dintre tipurile de stereotipuri (de rasă, religie, naționalitate, cultură, de gen, de vârstă etc), elevilor de la Colegiul Tehnic Napoca le-a revenit sarcina de a organiza activități pe tema stereotipurilor de gen, pe care să le prezinte partenerilor la următoarea întâlnire, care va avea loc în Italia.

În acest sens, în parteneriat cu Asociația Victorie Împotriva Violenței și Discriminării-VIVAD Cluj-Napoca, reprezentată de d-na director Bianca Deac, la sediul Colegiului Tehnic Napoca a avut loc o activitate interactivă, în cadrul căreia elevilor din grupul țintă al proiectului li s-au prezentat informații interesante despre categoriile de stereotipuri, urmate de ateliere de comunicare și jocuri de rol,  în cadrul cărora elevii au ilustrat cîteva stereotipii frecvent întâlnite în societate: Toate femeile conduc rău, Locul femeii este la cratiță, Bărbații ocupă funcții de conducere etc.

Evenimentul s-a bucurat de interesul elevilor, care au participat activ la atelierele propuse, dovedindu-și creativitatea și conștientizând cât de important este să eliminăm aceste prejudecăți din atitudinea noastră.

Doamna Marinela Marc, directorul Colegiului Tehnic Napoca și membru în echipa de proiect a mărturisit că “implicarea elevilor în proiecte educaționale este una din prioritățile școlii, care le oferă elevilor și cadrelor didactice oportunitatea de a exersa unele competențe dobândite la școală în noi context de învățare, iar proiectele europene le deschide noi orizonturi, prin șansa de a veni în contact cu elemente din cultura și civilizația altor țări, de a–și exersa competențele de comunicare în limba engleză, de a afla ce preocupări au tinerii de vârsta lor din alte țări, de a lega prietenii, care să dureze dincolo de calendarul proiectului, care să genereze noi proiecte și idei de colaborare”.