MISIUNE

Colegiul Tehnic „Napoca” este o unitate de învățământ care oferă, într-un  mediu modern, propice educației și formării profesionale, cu personal dedicat, promotor al valorilor fundamentale ale culturii române și europene, servicii educaţionale de calitate, formând absolvenţi bine pregătiţi profesional, capabili de transferul competenţelor dobândite în contexte noi de învăţare, ceea ce le permite să se adapteze exigenţelor unei societăţi concurenţiale în continuă schimbare.

 

VIZIUNE

Colegiul Tehnic „Napoca” asigură  pentru tinerii şi adulţii din judeţul Cluj şi din Regiunea de Nord-Vest servicii de educaţie şi instruire  profesională în domeniile Turism și Textile-pielărie, stimulând dezvoltarea carierei şi învăţarea pe tot parcursul vieţii, în acord cu dimensiunea europeană a educaţiei şi nevoile actuale ale pieței muncii.