Specializarea turism

Specializarea în care pregăteşte şcoala permite integrarea cu uşurinţă pe piaţa muncii serviciilor în turism.

Categories: uncategorized