Colegiul Tehnic "Napoca" - Cluj-Napoca

Examene

 

O R D I N

privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2016

 

În temeiul prevederilor art.77, alin. (5) și ale art.361 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, şi ale prevederilor ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 3753/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, cu modificările ulterioare, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice,

ministrul educației și cercetării științifice emite prezentul ordin: Art.1. - Se aprobă Calendarul examenului de bacalaureat național – 2016, prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Citeste mai departe...

 

M E T O D O L O G I A

de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011

I DISPOZITII GENERALE

Art.1 - (1) Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a competentelor,

a nivelului de cultura generala si de specializare, atins de absolventii de liceu.

(2) Dreptul de a sustine bacalaureatul îl au elevii care au promovat învatamântul

liceal, indiferent de forma de învatamânt.

(3) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului i Sportului, numit în continuare

MECTS, organizeaza în fiecare an scolar, potrivit legii, doua sesiuni de bacalaureat.

(4) MECTS organizeaza în fiecare an scolar o sesiune speciala de bacalaureat,

pentru elevii din clasa a XII-a/a XIII-a participanti la loturile olimpice Citeste mai departe...

 

 

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2016

Sesiunea iunie-iulie 2016

 

30 mai - 3 iunie 2016 - Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

3 iunie 2016 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

13-15 iunie 2016 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

15-17 iunie 2016 - Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

21–24 iunie 2016 - Evaluarea competenţelor digitale – proba D

27 iunie - 1 iulie 2016 - Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C

4 iulie 2016 - Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

Citeste mai departe...

 

Simularea examenului de bacalaureat

Sesiunea martie 2016

REZULTATE