Colegiul Tehnic "Napoca" - Cluj-Napoca

Documente

 

PLAN OPERAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A VIOLENŢEI DIN COLEGIUL TEHNIC „ NAPOCA ”

 

ARGUMENT

 

Violenţa este una dintre marile probleme ale lumii contemporane. Violenţa şcolară este doar una dintre manifestările violenţei cotidiene. Mass-media, cercetările şi statisticile oficiale raportează o creştere spectaculoasă a fenomenului în ultimile trei decenii în mai multe ţări ale lumii. Chiar dacă reprezintă o problemă delicată, punerea sub control a fenomenului violenţei în şcoală, trebuie să devină o prioritate pentru toţi cei implicaţi în actul educaţional. Sistemul educaţional dispune de importante resurse pentru a concepe programe de prevenire a violenţei şi pentru a rupe cercul vicios al violenţei în mediul şcolar. Citeste mai departe...

 

REGULAMENT INTERN

 

CAPITOLUL I

- DISPOZIŢII GENERALE –

 

Art. 1. Prezentul Regulament  Intern contine norme privind desfasurarea activitatilor instructiv-educative cu caracter scolar si extrascolar, a activitatilor de natura administrativa, financiar-contabila si de secretariat din cadrul COLEGIULUI TEHNIC NAPOCA din Cluj-Napoca.

Acesta este elaborat in conformitate cu Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011 si Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar de Stat si Particular, aprobat prin ordin al M.Ed.C.T. nr. 4925/08.09.2005 precum şi cu alte acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului în colaborare cu alte ministere. Citeste mai departe...

 

 

PAS 2013 - 2017

 

PLAN DE ACȚIUNE A ȘCOLII 2013 – 2017

Planul de Acțiune al Colegiului Tehnic „Napoca” este un document proiectiv care valorifică analiza contextului socio-economic, analiza nevoilor reale de formare umană şi profesională, precum şi priorităţile educaţionale la nivel naţional, regional şi local.

Planul de Acțiune al Colegiului Tehnic „Napoca” s-a realizat plecând de la o radiografie complexă şi realistă asupra mediului extern, în care activează instituţia de învăţământ şi asupra mediului organizaţional intern. El cuprinde acţiuni concrete de racordare a educaţiei şi formării profesionale furnizate la reperele dezvoltării economice din regiunea de Nord - Vest şi respectiv judeţul Cluj, specificate în PRAI şi PLAI.

Citeste mai departe...

-->

 

POSTURI VACANTE

An şcolar 2017-2018

 

Anunț post vacant supraveghetor de noapte

-->