Colegiul Tehnic "Napoca" - Cluj-Napoca

CEAC

 

PLAN DE ÎMBUNĂTĂŢIRE

a calităţii educaţiei şi formării profesionale

AN ŞCOLAR 2014-2015

 

PRINCIPIUL CALITĂŢII 1 – MANAGEMENTUL CALITATII

Organizaţia este receptivă faţă de nevoile tuturor factorilor interesaţi în dezvoltarea şi furnizarea programelor de învăţare.

PUNCTELE SLABE avute în vedere:

1.14. procedurile şi politicile sunt monitorizate şi evaluate în mod regulat pentru a se garanta că sunt eficiente şi respectate şi procesele sunt adecvate

1.15. se stabilesc proceduri privind neconformitatea şi se implementează măsuri corective în cazul nerespectării regulilor   Citeste mai departe...

 

Raport de autoevaluare an şcolar 2013-2014

Apreciere generală

• Activitatea şcolii este corelată cu PLAI şi PRAI şi ghidată de PAS cu perspectivă până în anul 2017.

• Şcoala pregăteşte elevi pentru a dobândi competenţe în filiera tehnologica cu profilul tehnic şi profilul servicii.

• Misiunea şcolii este clar definită şi echipa de management duce o politică activă de promovare a valorilor şcolii.

• Personalul este bine informat şi este dedicat ţelurilor şcolii.

• Managerii si intregul personal împărtăşesc un scop comun şi pun pe primul plan elevii şi rezultatele acestora.

• Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii a fost înfinţată conform legii 87/2006 şi are un regulament propriu de funcţionare şi strategie de , discutat şi aprobat în Consiliul de Administraţie, în care sunt prevăzute modul de organizare si funcţionare precum şi atribuţiile fiecărui membru al comisiei.

 Citeste mai departe...